KNMP, De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Zij behartigt de belangen van de leden, de branche en de farmacie in het algemeen. Voor twee uitgaven van het magazine van KNMP/ MJA, 'Meer Jaren Afspraken', heb ik illustraties gemaakt ter benadrukking en verbeeldingskracht van de rubrieken. In opdracht van 2D3D.