Museum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde. Sinds de jaren negentig is het verzelfstandigd. Vanuit een cultuurhistorisch perspectief toont het de verschillende wetenschapsdisciplines in hun onderlinge samenhang en hun historische context, vanaf circa 1500 tot het heden, met zwaartepunten in de zeventiende, achttiende en vroeg-twintigste eeuw.
Tot en met 2004 heb ik 12 jaar zeer uiteenlopende projecten ontworpen voor Museum Boerhaave. Dit zijn onder andere: banieren voor de wisselende tentoonstellingen, beeldplaten ter ondersteuning van de tentoonstellingsinrichting, catalogi met bijbehorende uitnodigingskaarten, affiche, diverse jaarverslagen, speurtochten en bestandscatalogi. In opdracht van 2D3D.