Ruimte voor de Rivier is een parapluproject van het Ministerie van Rijkswaterstaat waaronder meer dan 30 verschillende deelprojecten vallen, om meer ruimte te bieden aan de rivieren: IJssel, Rijn, Lek, Maas en Waal. Rijkswaterstaat doet dit samen met de bewoners, gemeentes en provincies van die gebieden. Ruimte voor de Rivier moet het rivierengebied veiliger maken maar ook ruimte geven aan natuur en recreatie. Eind 2015 moeten alle projecten klaar zijn. Via diverse communicatiemiddelen moet informatie in een herkenbare projectstijl worden verstrekt. Als senior ontwerper en projectleider heb ik de projectstijl ontwikkeld in opdracht van 2D3D.