Conduite geeft trainingen aan ondernemingen en organisaties. Stroomschema van de website is
opgebouwd volgens een 'mindmap' structuur. Dwarsverbanden worden gelegd en de tekeningen representeren de overdracht van informatie. Ontwerp en realisatie van de website.